TIÊU ĐIỂM

programe-1

Tiếp nối những thảo luận còn nóng hổi của SUV9 và trong bối cảnh xã hội đang đứng trước nhu cầu vận động không ngừng để thích nghi với những khủng hoảng chưa từng có ở tầm cấp vĩ mô, Khóa học về các giá trị phổ quát Mùa thứ 10 - SUV10 với tên gọi "THE SHAPERS - NHỮNG NGƯỜI KIẾN TẠO" sẽ tiếp tục trở lại với những câu hỏi căn cơ về sự tham gia, quá trình ra quyết định và vai...

Asset1@4x

VIDEO

pexels-photo-2914265

Đăng ký nhận thông tin mới

  Asset4@4x

  DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

  pexels-photo-1062267

  Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt...

  Tổng quan dự án Tên dự án: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt Nam Thời gian thực...

  pexels-photo-1062267

  Thúc đẩy Ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam

  Tổng quan về dự án TÊN DỰ ÁN: “Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam” ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: Trung tâm...

  pexels-photo-1062267

  Chương trình Đại sứ Quyền trẻ em 2020 - 2021

  CRA - Child Rights Ambassadors là chương trình giáo dục của CEPEW với mục đích nâng cao hiểu biết về Quyền trẻ em tới các...

  pexels-photo-1062267

  Khóa học về các giá trị phổ quát - School of Universal Values (SUV)

  SUV - School of Universal Values là chương trình giáo dục của CEPEW hướng tới việc thúc đẩy hiểu biết và thực hành các giá...

  pexels-photo-1062267

  Thúc đẩy thực thi pháp luật về Tiếp cận thông tin tại Việt Nam

  Thúc đẩy thực thi Quyền tiếp cận thông tin (Law to Access Information - LAI) tại Việt Nam

  ĐỐI TÁC CỦA CEPEW

  Close Bitnami banner
  Bitnami